Kwartaal 2 Fokustyd

Deel 1 - Die volmaakte huwelik 72 Kb
     
Deel 2 - Christelike families – wat ontbreek? 61 Kb
     
Deel 3 - Kerk – Groei saam in Christus 70 Kb
     
     

Kwartaal 1 Fokustyd

Deel 1 - Gebed as oproep vir meelewing 240 Kb
     
Deel 2 - Christus volhard in die gebed 240 Kb